اهم برنامه های بزرگداشت چهل سالگی “گروه آموزشی نوید” شامل مراسم اصلی بزرگداشت(ویژه اساتید و پرسنل)، نمایشگاه، سمینار توسط دپارتمان های مختلف آموزشی و … می‌باشد که از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ برگزار خواهد گردید.

هدف از برگزاری رویدادهای چهل سالگی، صرفاً مرور خاطرات چهل سال تلاش در بنیانگزاری و راهبری “گروه آموزشی نوید”  نیست، بلکه بررسی افق­های باز و راهکارهای بهبود و ارتقاء “نوید” از اهداف مهم این رویدادها می باشد.

کلیه رویدادهایی که به این مناسبت تعریف خواهند شد، در این بخش اطلاع رسانی می گردد.

 

رویداد دپارتمان مهندسی

 

رویداد مسئولیت اجتماعی

 

مراسم اصلی بزرگداشت(ویژه اساتید و پرسنل)

 

رویداد دپارتمان هنر (به تماشا سوگند)

 

رویداد دپارتمان هنر(چگونه یک انیمیشن بسازیم؟)

 

رویداد دپارتمان هنر (سمینار آموزشی با مد و لباس )

 

رویداد دپارتمان فناوری اطلاعات (آشنایی با اصول دیجیتال مارکتینگ)

 

رویداد دپارتمان فناوری اطلاعات (سمینار آشنایی با روش هاي خود اشتغالي، دوركاري و راه اندازي كسب و كار اينترنتی)