سمینار آشنایی با طراحی مد و لباس

/
اهداف سمینار: - آشنایی افراد با صنعت مد و لباس و فرایند های طراح…

سمینار آموزشی آشنایی با نرم افزار Etabs Mate

/
آموزش نرم افزار ETABS MATE بمنظور استفاده صحیح و حرفه ای از تمامی ا…