برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

تابستان ۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده توسط سازمان نظام مهندسی، دوره های زیر را برای فصل تابستان۱۴۰۱ برنامه ریزی نموده است.

مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه به صورت الکترونیکی، و برگزاری آزمون های مربوطه به صورت حضوری ،  مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و غیاب و شرائط آزمون این دوره ها به شرح pdf زیر به استحضار می رسد:

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید و جهت اطلاع از برنامه برگزاری کلاس ها و تاریخ و ساعت آزمون، برنامه فصل تابستان ۱۴۰۱ را از اینجا دانلود فرمائید.

مکانیک
عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون  مدت (ساعت) روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت آقای دکتر  حمیدرضا خاک ره مکانیک نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۶ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۹-۱۳
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۹-۱۳
ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
عمران و معماری  (اجرا)
عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون  مدت (ساعت) روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
اجرای ساختمان های بتنی

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۱

آقای مهندس سروش فخرایی نژاد عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۶-۲۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۶-۲۰
مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۲

آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۸ جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۹-۱۳
ساعت ۱۰ ۱۶-۲۰
مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۳

آقای مهندس سینا سعادت عمران و معماری اجرا ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۶-۲۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۶-۲۰
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۰ جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
اجرای ساختمان های فولادی

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۴

آقای دکتر افشین سالاری عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۴ شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۹-۱۳
۱۵-۱۹
مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE

کد برگزاری دوره:۱۱۸۴۸

آقای مهندس سینا سعادت  عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۸ شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۶-۲۰

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۷

آقای دکتر احسان پاک نیت عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۲۴ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۷-۲۱
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۷-۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۷-۲۱
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۱۷-۲۱
ساعت ۱۲ جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۹-۱۳
۱۷-۲۱
آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت آقای مهندس  مسعود صفا عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲۴ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۶-۲۰
مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۵۵

آقای مهندس سینا سعادت  عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۸ جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۹-۱۳
ساعت ۱۰ ۱۶-۲۰

مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۵۹

آقای دکتر  علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۸ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۶-۲۰

اجرای ساختمان های فولادی

کد برگزاری دوره:۱۱۸۵۳

آقای دکتر غلامحسین افتخار عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
اجرای ساختمان های بتنی

کد برگزاری دوره :۱۱۸۵۸

آقای مهندس سروش فخرایی نژاد عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۲۴ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۶-۲۰
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۲۴ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۶-۲۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۱۶-۲۰
روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE)

کد برگزاری دوره :۱۱۸۵۱

آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۲به ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۶ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE

کد برگزاری دوره :۱۱۸۶۱

آقای دکتر  علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۲۴ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

کد برگزاری دوره :۱۱۸۶۳

آقای دکتر احسان پاک نیت عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۲۴ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۷-۲۱
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۷-۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۷-۲۱
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۷-۲۱
ساعت ۹ جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۹-۱۳
۱۷-۲۱
عمران (نظارت)
عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون  مدت (ساعت) روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۴۵

آقای مهندس  سروش فخرایی نژاد عمران نظارت ۲به ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۶ شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۶-۲۰
مصالح و فن آوری های نوین ساخت آقای دکتر سینا سعادت عمران نظارت  ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان آقای دکتر  آرش توتونچی عمران نظارت  ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
روش های تولید صنعتی ساختمان  آقای مهندس شهرام زارع عمران نظارت ۲به ۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۶ شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۷-۲۱
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۷-۲۱
ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۷-۲۱
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۷-۲۱
بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

کد برگزاری دوره: ۱۱۸۶۶

آقای مهندس سروش فخرایی نژاد عمران نظارت ۲به ۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۶-۲۰
ساعت ۱۱ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۶-۲۰
معماری (نظارت و طراحی)
عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون  مدت (ساعت) روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه آقای دکتر  محمد پروا معماری نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۶ شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۵-۱۹
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۵-۱۹
ساعت ۱۲ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۵-۱۹
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۵-۱۹
مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان آقای مهندس  شهرام زارع معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۶ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۷-۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۷-۲۱
ساعت ۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۷-۲۱
جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۹-۱۳
الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان آقای مهندس  شهرام زارع معماری نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۶ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۷-۲۱
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۷-۲۱
ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۷-۲۱
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۷-۲۱
بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری آقای دکتر  محمد پروا معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۶ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۵-۱۹
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۵-۱۹
ساعت ۱۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۵-۱۹
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۵-۱۹
معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان آقای مهندس علی شکرالهی معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
معماری زمینه گرا در بافت ها آقای دکتر  کوروش عطاریان معماری نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت ۱۲ جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *