دریافت 3 گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط گروه آموزشی نوید

/
در هفتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در تاریخ 15 اسفند …

بزرگداشت چهل سالگی گروه آموزشی نوید

/
اهم برنامه های بزرگداشت چهل سالگی “گروه آموزشی نوید” شامل مرا…

برگزاری بازارچه خیریه، به شکرانه 40 ساله شدن

/
واحد مسئولیت اجتماعی "گروه آموزشی نوید" به شکرانه 40 ساله شدن…