تاریخ شروع دوره های زبان انگلیسی – بهار ۱۴۰۰( آموزش آنلاین)

دانش پژوهان و زبان آموزان گرامی

ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادی برای شما، برنامه شروع کلاس های زبان (آموزش آنلاین) فصل بهار ۱۴۰۰ مطابق زیر به اطلاع می رسد.

لینک ورود به کلاس و همچنین راهنمای استفاده از کلاس های آنلاین در گروهی که یک روز قبل از شروع کلاس در واتسآپ ساخته می شود به اطلاع زبان آموزان محترم هر کلاس رسانده خواهد شد.