شاید بتوان اساسی‌ترین نقش “گروه آموزشی نوید” را تاثیر آن در ارتقای استانداردهای آموزش، در سطح شهر شیراز، دانست. “نوید” این نقش بنیادین را با ترویج یک فرهنگ که در آن “کیفیت یاددهی” و “ماندگاری یادگیری” اصل است، و با تکیه بر بیش از یک میلیون نفر- ترم، زبان آموز و ۴۷,۰۰۰ دانش آموخته دوره های تخصصی- کاربردی، ایفا کرده است. تصویرگر اصلی این نقش، همکاران و اساتید “گروه آموزشی نوید” هستند. اساتیدی با دانش و کارآیی بالا، که همواره به دنبال افزایش و توسعه توانمندی ها و قابلیت های خود می باشند.

اهم برنامه های بزرگداشت چهل سالگی “گروه آموزشی نوید” شامل مراسم اصلی بزرگداشت(ویژه اساتید و پرسنل)، نمایشگاه، سمینار توسط دپارتمان های مختلف آموزشی و … می‌باشد که از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ برگزار خواهد گردید.

هدف از برگزاری رویدادهای چهل سالگی، صرفاً مرور خاطرات چهل سال تلاش در بنیانگزاری و راهبری “گروه آموزشی نوید”  نیست، بلکه بررسی افق­های باز و راهکارهای بهبود و ارتقاء “نوید” از اهداف مهم این رویدادها می باشد.

کلیه رویدادهایی که به این مناسبت تعریف خواهند شد، در این بخش اطلاع رسانی می گردد.