متقاضیان همکاری در گروه آموزشی نوید، در بخش خدماتی و انتظامات، می توانند به دو صورت ۱) دریافت و ارسال فرم، به آدرس info@navidedu.com و یا  ۲) با مراجعه حضوری (به منظور دریافت و تکمیل فرم درخواست همکاری) به ساختمان دیباگران، علاقه مندی خود را جهت همکاری با گروه اعلام نمایند.

واجدین شرایط در صورت نیاز موسسه، جهت مصاحبه دعوت می شوند.

  دریافت فرم درخواست همکاری (متقاضیان مشاغل خدماتی و انتظامات)

  دریافت راهنمای تکمیل فرم

یادآوری:

۱. فرم ارسالی را طی یک ایمیل با عنوان متقاضی مشاغل خدماتی و انتظامات ارسال نمایید.
۲. فایل اسکن شده مدارک(کارت ملی،شناسنامه،آخرین مدرک تحصیلی و گواهینامه ها) را نیز به همراه فرم ارسال نمایید.
۳. ارسال فرم و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچگونه تعهد استخدامی برای موسسه ایجاد نخواهد کرد.
۴. زمان مصاحبه در صورت نیاز موسسه به جذب نیرو در هر مقطع از طریق تلفن به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.