این صفحه به صورت موقت و جهت اطلاع رسانی آزمون آنلاین پایان همایش مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ایجاد شده است. ایجاد، درج مطالب و کنترل این صفحه در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس می باشد.

گروه آموزشی نوید تنها به عنوان میزبان این صفحه و همچنین مجری برگزاری آزمون آنلاین این رویداد می باشد.