برگزاری دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی – طراحی معماری

اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی

برگزاری دوره آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

برگزاری دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

برگزاری دوره عکاسی پیشرفته “نورپردازی استودیویی عکاسی صنعتی – تبلیغاتی”