دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان- تابستان ۱۴۰۱

دوره های مهارتی و کاربردی: تخصصی – مهندسی – بهار و تابستان ۱۴۰۰

عملیات برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار MS Project (آموزش آنلاین)

آموزش مدیریت پروژه توسط نرم افزار Primavera (آموزش آنلاین)

نقشه کشی صنعتی توسط نرم افزار AUTO CAD-2019(آموزش آنلاین)

طراحی قطعات پیچیده صنعتی با استفاده از نرم افزار Solid Works(آموزش آنلاین)

اعلام برنامه های ترم تابستان ۹۹-دیباگران نوید پارس