ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS)

بهار ۱۴۰۳ (آموزش آنلاین و حضوری )

دپارتمان زبان های خارجی مجموعه دیباگران – نوید پارس از گروه آموزشی نوید برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)و دوره های آموزش زبان انگلیسی با محوریت مکالمه دوره های ترمیک زیر را برای فصل بهار ۱۴۰۳ برگزار می نماید.

دوره های مکالمه زبان انگلیسی برای کلیه علاقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی به منظور ادامه تحصیل، مهاجرت و یا سفرهای تفریحی، کاری، علمی مفید خواهد بود. متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس هم که نیازمند تقویت پایه دانش زبان انگلیسی خود هستند می توانند، علاوه بر دوره های آمادگی آیلتس در صورت نیاز، در این دوره ها شرکت نمایند.

تقویم آموزش و نحوه ثبت نام

 ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس  (IELTS)
شروع ثبت نام تعیین ســطح ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
شروع ثبت نام زبـان آموزان فعلی ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
  شروع ثبت نام زبان آمــوزان جدید ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

رزرو نوبت آزمون تعیین سطح و مشاوره

زبان آموزان جدید

( یا زبان آموزانی که در فصل های قبل از بهار ۱۴۰۲ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس موسسه شرکت نموده اند.)

این دسته از متقاضیان محترم لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره مناسب با سطح دانش زبانی خود، در دوره ها ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون تعیین سطح از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ و ثبت نام در دوره های آموزشی برای این عزیزان از ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ مقدور خواهد بود.

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (حضوری)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح آیلتس(حضوری)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی - پاییز ۱۴۰۲ (آموزش آنلاین- حضوری)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی – پاییز ۱۴۰۲

(آموزش آنلاین- حضوری)

برنامه برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی به صورت دو روز در هفته و هر جلسه دو ساعت آموزشی خواهد بود.

در صورت تمایل، برنامه فصل پاییز ۱۴۰۲ دوره های مکالمه زبان انگلیسی را از اینجا دانلود بفرمائید.

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری
پیش سطح – Beginner ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 ثبت نام
Pre-Intermediate 1 ثبت نام
Pre-Intermediate 2 ثبت نام
Pre-Intermediate 3 ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

Intermediate 1

ثبت نام

Intermediate 2

ثبت نام

Intermediate 3

ثبت نام ثبت نام

Intermediate 4

ثبت نام

Intermediate 5

ثبت نام

Intermediate 6

دوره های سطح فرامیانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

High-Intermediate 1

High-Intermediate 2

ثبت نام

High-Intermediate 3

High-Intermediate 4

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) پاییز ۱۴۰۲ (آموزش حضوری)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) پاییز ۱۴۰۲ (آموزش حضوری)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در پاییز ۱۴۰۲ به صورت آموزش حضوری و دو جلسه در هفته (که هر جلسه دو ساعت آموزشی می باشد)، برگزار خواهد شد.

این دوره ها برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس (IELTS) که بر اساس مصاحبه و مشاوره تعیین سطح از دانش زبانی پایه هر سطح برخوردار می باشند، توصیه می گردد.

در صورت تمایل، برنامه فصل پاییز ۱۴۰۲ دوره های آیلتس (IELTS)را از اینجا دانلود بفرمائید.

عنوان دوره دوره حضوری
آمادگی آزمون آیلتس سطح Intermediate ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Upper Intermediate ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Advanced ثبت نام

 زبان آموزان فعلی موسسه
( زبان آموزان که در فصل پاییز ۱۴۰۲ یا زمستان ۱۴۰۲ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند)

این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.


زبان آموزان جدید

( یا زبان آموزانی که در فصل های قبل از پاییز ۱۴۰۲ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس موسسه شرکت نموده اند.)

این دسته از متقاضیان محترم لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره مناسب با سطح دانش زبانی خود، در دوره ها ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون تعیین سطح از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ و ثبت نام در دوره های آموزشی برای این عزیزان از ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ مقدور خواهد بود.

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (حضوری)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح آیلتس(حضوری)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی – زمستان ۱۴۰۲

(آموزش آنلاین- حضوری)

برنامه برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی به صورت دو روز در هفته و هر جلسه دو ساعت آموزشی خواهد بود.

در صورت تمایل، برنامه فصل بهار ۱۴۰۳  دوره های مکالمه زبان انگلیسی را از اینجا دانلود بفرمائید.

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری
پیش سطح – Beginner ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 ثبت نام
Pre-Intermediate 1 ثبت نام
Pre-Intermediate 2 ثبت نام
Pre-Intermediate 3 ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

Intermediate 1

ثبت نام

Intermediate 2

ثبت نام

Intermediate 3

ثبت نام

Intermediate 4

Intermediate 5

ثبت نام

Intermediate 6

دوره های سطح فرامیانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

High-Intermediate 1

ثبت نام

High-Intermediate 2

High-Intermediate 3

High-Intermediate 4
ثبت نام  

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) زمستان ۱۴۰۲ (آموزش حضوری)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در بهار ۱۴۰۳ به صورت آموزش حضوری و دو جلسه در هفته (که هر جلسه دو ساعت آموزشی می باشد)، برگزار خواهد شد.

این دوره ها برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس (IELTS) که بر اساس مصاحبه و مشاوره تعیین سطح از دانش زبانی پایه هر سطح برخوردار می باشند، توصیه می گردد.

در صورت تمایل، برنامه فصل بهار ۱۴۰۳ دوره های آیلتس (IELTS)را از اینجا دانلود بفرمائید.

عنوان دوره دوره حضوری
آمادگی آزمون آیلتس سطح Intermediate ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Upper Intermediate ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Advanced ثبت نام
کارگاه مهارتی   IELTS Speaking & Writing ثبت نام

تاریخ شروع دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در بهار ۱۴۰۳

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تاریخ شروع دوره های مکالمه زبان انگلیسی و دوره های آمادگی آیلتس در بهار ۱۴۰۳ به صورت جدول زیر خواهد بود.

چنانچه به هر دلیل تغییری در تاریخ شروع دوره ای رخ دهد، موضوع به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره خواهد رسید.

روز برگزاری
تاریخ شروع
شنبه – چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
یک شنبه – سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
دوشنبه – پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰